Chinese Theory & Criticism


Primary Sources   I   Chinese Theory & Criticism


Beijing daxue et al.Wenxue yundong shiliao xuan [A selection of historical materials on the literary movement] (5 vols., 1979).

Chen Houcheng and Wang Ning, eds., Xifang dangdai wenxue piping zai Zhongguo [Contemporary Western literary criticism in China] (2000).

Han YuhaiCong "hong meigui" dao "hongqi" [From "Red Rose" to "Red Flag"] (1998).

Huang Manjun, ed., Zhongguo jin bai nian wenxue lilun piping shi (1895–1990) [A history of literary theory and criticism in China over the past century (1895–1990)] (1997).

Kuang XinnianZhongguo ershi shiji wenyixue xueshu shi (di er bu, xia juan) [An intellectual history of Chinese literary criticism and theory in the twentieth century, volume 2, part 2] (2001).

Leo Ou-fan Lee (Li Oufan)Shanghai Modern: The Flowering of a New Urban Cultural in China, 1930–1945 (1999).

Leo Ou-fan Lee (Li Oufan)Xiandaixing de zhuiqiu [In pursuit of modernity] (2000).

Liang Qichao, "On the Relationship between Fiction and Government," Xin xiaoshuo [New Fiction], 1902, no. 1.

Li ZehouLi Zehou zhexue meixue wenxian [Li Zehou’s selected essays on philosophy and aesthetics] (1985).

Li ZehouZhongguo xiandai sixiang shi lun [On modern Chinese intellectual history] (1987).

Liu Zaifu, "Lun wenxue de zhutixing" [On the subjectivity of literature], Wenxue pinglun [Literary review], 1985, no. 6, and 1986, no. 1.

Lu ShuyuanStudies in the Psychology of Creativity (1985).

Ma Yutian and Zhang Jianye, eds., 1979–1989 shi nian wenyi lilun lunzheng yanlun zhaibian [Controversies in literary and artistic theory from 1979 to 1989: Selected excerpts] (1991).

Song Jialin, ed., Lao yuefenpai [Old calendars] (1997).

Tao DongfengShehui zhuanxing he dangdai zhishifenzi [Social transformations and contemporary Chinese intellectuals] (1999).

Teng ShouyaoShenmei xinli miaoshu [A description of aesthetic psychology] (1985).

Tong QingbingWenxue huodong de shenmei weidu [The aesthetic dimension of literary activity] (1989, rev. ed., 2001).

Tong Qingbing et al.Xiandai xinli meixue [Modern psychological aesthetics] (1993).

Wang GuoweiWang Guowei wenji [Collected works of Wang Guowei] (1997).

Wang HuiSi huo chong wen [Reigniting the dead fire] (2000).

Wang Xiaoming, ed., Ershi shiji Zhongguo wenxue shi lun [The history of twentieth-century Chinese literature: A critical reader] (3 vols., 1997).

Wen RuminZhongguo xiandai wenxue piping shi [A history of modern Chinese literary criticism] (1993).

Zhang LongxiErshi shiji xifang wenlun shuping [A critical introduction to twentieth-century Western literary theory] (1982).

Zhao YihengXin piping [The New Criticism] (1986).